Nature Medicine.
doi:10.1038/nm.4405

Authors: Jian Yuan Goh, Min Feng, Wenyu Wang, Gokce Oguz, Siti Maryam J M Yatim, Puay Leng Lee, Yi Bao, Tse Hui Lim, Panpan Wang, Wai Leong Tam, Annette R Kodahl, Maria B Lyng, Suman Sarma, Selena Y Lin, Alexander Lezhava, Yoon Sim Yap, Alvin S T Lim, Dave S B Hoon, Henrik J Ditzel, Soo Chin Lee, Ern Yu Tan & Qiang Yu


Source: Nature Medicine