Nature Medicine.
doi:10.1038/nm.4401

Authors: Daniel S W Tan, Fui Teen Chong, Hui Sun Leong, Shen Yon Toh, Dawn P Lau, Xue Lin Kwang, Xiaoqian Zhang, Gopinath M Sundaram, Gek San Tan, Mei Mei Chang, Boon Tin Chua, Wan Teck Lim, Eng Huat Tan, Mei Kim Ang, Tony K H Lim, Prabha Sampath, Balram Chowbay, Anders J Skanderup, Ramanuj DasGupta & N Gopalakrishna Iyer


Source: Nature Medicine